Korban pemboman

Korban Pembersihan Belanda Penduduk yang menjadi korban pemboman Dari Pasukan Belanda